چه کنم سوز غم عشق نیارست نهفت*

سه روزه میام اینجا این شعر تازه رو بذارم دلم نمیاد...بذار بمونه واسه روزی که تو به آوای بلند واسم بخونیش.

انقدر بعضی از احساسات، کوچیک و قشنگن که نمیشه گفتشون...مثه همین احساس قشنگی که دو روز پیش توو دفتر موسسه درکش کردم...حیف که با تهاجم شرورانه ی یه حس دیگه،حصار دور این احساس قشنگ فروریخت و چند لحظه بیشتر دووم نیاورد. دوست داشتم من نفر اولی باشم که براورم آواز...یک هیچ به نفع تو.

...

*:چه کند سوز غم عشق نیارست نهفت-جضرت حافظ

/ 0 نظر / 10 بازدید