# گویه_ها

برای او که نقاش مهربانی هاست

با کمی تاخیر ،میرحسینِ سبزِ خوبِ مهربانِ عزیزِ جان تولدت مبارک. اولین رئیس جمهور منتخب من تولدت مبارک. تنها سیاستمدارِ دوست داشتنیِ دروغ نگوی تولدت مبارک. ... والبته ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 3 بازدید