شیرین

بگذار تا مقابل چشمان خوب تو

بر عاشقانه ترین عشق زندگی ام

معترف شوم

آری عزیزکم

من بارها

به خیال وجود تو

در پی دیگری دویده ام..با شوق

بگذار اعتراف کنم

در نبودنت

همه چیز شبیه توست

و در بودنت هیچ چیز.

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید