روزانه ها

در دورافتاده ترین جزیره دنیا گرفتار آمده ام

کسی هست اینجا

هر روز نزدیکترم می شود

هر روز دیوانه ترم می کند

هر روز تا یک قدمی ام میرسد

چندان که دستم را اگر دراز کنم بگیرمش

ناگهان اما تمام می شود

فردا می شود و دوباره از نو...

من اما امیدم همان لحظه ایست

که تلاش می کنم

بگیرمش

من

عمیقا

احساسش می کنم.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید