مادر خوبم برات می خونم

بعضی وقتا انقدر خوبی که خیال می کنم خود خدایی...مامانم...عزیزم...زنده نباشم اگه روزی کمتر از امروز عاشقت باشم.

قشنگترین عاشقانه هایم برای تو :

خوبی بهانه است

بهانه ای ساده برای دوست داشتن تو

وگرنه

خوب می دانم

خوبی را

من با تو شناخته ام

با تو سنجیده ام

ای همه معنای خوبی

ای همه معیار عشق

تا ابد با من بمان

/ 0 نظر / 6 بازدید