آزادی

وقتی می شود تو را دید

می دانم

خوب می دانم

عبث ترین کار دنیاست جز تو را دیدن

اما عزیزکم

روز و شب

زیر و بم این بیغوله های سرد را گشته ام

رد پایت را هم پاک کرده اند

بو کشیده ام تو را

عطرت را هم دزدیده اند

صدا زده ام تو را

اینجا اما صدا به صدا نمی رسد

اینجا

نازنین من

اینجا آخر دنیاست

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
سمانه

وای فاطی چقدر فوق العادست این شعرت[قلب] مرسی خیلی به دلم نشست.[گل]

سپیده

آخر دنیاست.................... اینجا................ آخی با خوندن این شعر یاد امروز افتادم رو پشت بوم مسجد[چشمک]