اگر روم ز پی اش فتنه ها برانگیزد.... ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد

اومدم خونه...حالم خوبه و وقتی میرسم خونه  بهتر هم میشم...

تورا من چشم در راهم شباهنگام که می گیرند در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی وزان دلخستگانت راست اندوهی فراهم...

تو را من چشم در راهم...

خستگی از تن آدم درمیاد قلفتی!

مدیون امینم این تازه شدن روحم رو...

و من دوباره ذهنم میره پیش زلزله بم و بلایی که بسر مردم آورد و بسر موسیقی ایرانی...روحش شاد ایرج بسطامی صدا مخملی...

/ 0 نظر / 29 بازدید