تنها

من

لحظه ای نگاهِ پر از نیکی تو را

با صدهزار خوبیِ دنیا

برابر نمی کنم

جانان من!

چو مهر بر قلب خسته ام بتاب

زانرو که من

گرمای ذات تو را

با صدهزار شعله عشق

برابر نمی کنم.

/ 0 نظر / 5 بازدید