کمی عامیانه

برای همه  عاشقان محکوم به جدایی

 

"

اندکی پای پیاده

طی نمودیم و نشستیم

هی نشستیم

هی نشستیم

هی نشستیم

نرسیدیم

هم خمودیم

هم غنودیم

به عقب که برمیگردیم

میگیم ای کاش نمیشِستیم

اندکی هم ما سواره

هی دویدیم

هی دویدیم

هی دویدیم

نرسیدیم

حالا باز خودت می دونی

ما نشستیم

نرسیدیم

ما دویدیم

نرسیدیم

تو می خوای بشین، بگو دوره و سخته

می خوایَم بُدو، بگو عجله دارم

یا نه آروم و همیشه بذا پر شه دلِت از عشق

"

...

سمانه جان، پُست جدید تو جرقه این شعر بود...

/ 0 نظر / 5 بازدید