بذار بزنم زیر قولم...هان؟؟

همیشه چیزهایی هست که تو حتی در پستو های تو در توی ذهنت هم

                                             پیدایشان نمیکرده ای

یکهو پیدایشان می شود

تمام ذهنت را می گیرند.

....

دارم فکر می کنم:

چه جراتی می خواهد بدی کردن به بنده های خدا

خیلی جرات می خواهد وقتی می دانی چقدر کم بخشش اند...

و ما چقدر جسور شده ایم.

 

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
سپیده

راست می گی[ناراحت]

حسین داودی

وای خدای من محشر بود[تعجب] البته این جمله فقط اختصاص به این متنت نداره بلکه به تک تکشون میتونی تعمیمش بدی