چند

چهره مظلوم کودکی چنگ می زند توی صورتم...

من اما ساعت 4 قرار سینما دارم...باید یاد بگیرم مشکلات من مال من هستند...چرا سعی می کنم فریادشان کنم؟این فقط مشکل من است که حوصله سینما رفتن ندارم ،آنهم امروز با این همه دلتنگی، نه هیچ کس دیگر...ساعت 4 باید شاد باشم...هیاهو کنان بروم پیش دوستم...آرام برویش لبخند بزنم و انگار نه انگار که امروز روز خوبی نیست بگویم برایش از همه خوبی هایی که دیده ام.

4 ساعت وقت دارم غمگین* باشم...

...

*غمگین اصلا معنایش غصه خوردن نیست...من وقتی غمگینم می خندم به همه غمهایی که توان افسردن مرا ندارند!!

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
فاطمه

سپید جان: کلاس داشتم ولی هر کلاسی رو که نباید رفت!!! اونم وقتی می تونی بری "صداها "ببینی![چشمک] هی خصوصی میذاری ملت فکر می کنن من خلم با خودم حرف می زنم!!!

سمانه

چه خوب که میری سینما....!!![رویا]