بهار 23

سپیده دمانِ هفت ِ اردیبهشت که هیچ

تمام بهارهای دنیا را هم اگر یکجا به نامم زده باشند

بهارِ وجود من از دمِ عیسوی توست که جان می گیرد

ورنه همان خزان زده برگم که بودم.

دوشنبه/6 اردیبهشت1389/تهران

/ 1 نظر / 10 بازدید
سپیده

واااااااااااای، عالییییییی بووووود[قلب]