حزن

بگذار شعر تو بماند برای من

بگذار بماند برای عقیده ام

بگذار روی هیچ کاغذی جاری نگردد

بگذار دلم

 تنها دلم

شکیبایی ات را

و شجاعتت را

وپاکی ات را

پاس دارد

بگذار تنها و تنها دلم

دردت را

-که درد مشترکمان بود-

محزون و آشفته حال

عزاداری کند.

/ 0 نظر / 6 بازدید