نیکی

این روزها همه ش مثل دیوانه ها به خودم نهیب میزنم:

                                                   "قرارمون یادت نره"

بعضی وقت ها اما 

تا آمده به خودم بیایم همه قول و قرارها را زده ام شکسته ام

بعضی وقتها مثل وقتی تووی پله ها با آن پالتوی سیاه به انتظارم ایستاده ای

/ 0 نظر / 5 بازدید